GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Meniu

Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE - DATE PERSONALE

 
    Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale  Agoramax S.R.L., in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.agoramax.ro.
 
     Definitii:

Date cu caracter personal  inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare.
Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate.
Restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora in viitor.
Destinatar inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.
Consimtamantal persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

    Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 Daca sunteti client al site-ului www.agoramax.ro, Agoramax S.R.L va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, dupa cum urmeaza: nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare. Toate datele cu caracter personal pe care le procesam provin direct de la dvs.
In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda (plasarea comenzii unui produs disponibil pe site fiind posibila si fara a va crea cont) se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont. in cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de www.agoramax.ro.
Daca sunteti vizitator al site-ului, Agoramax S.R.L nu va colecta si prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastra.

    Scopurile si temeiurile prelucrarii

Agoramax S.R.L prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:
- pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Agoramax S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate daca este cazul . Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul la distanta incheiat intre dumneavoastra si Agoramax S.R.L, definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Agoramax S.R.L
- pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Agoramax S.R.L in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscal

Pentru activitatile de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Agoramax S.R.L, prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor dumneavoastra va avea la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului sau ulterior crearii contului.  Va veti putea retrage oricand consimtamantul dat.
De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastra pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site are la baza interesul legitim al societatii  de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

    Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Agoramax S.R.L va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate.
In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina S.C Agoramax S.R.L (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite sau 3 ani ca termen pentru revendicarea oricarui drept de creanta).
In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin alegerea optiunii stergere cont din sectiunea Contul meu/Retragere consimtamant prelucrare date personale, Agoramax S.R.L va interpreta aceasta actiune ca optiune a dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. in acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate mai sus, printr-o cerere scrisa. in cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

    Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Agoramax S.R.L poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Agoramax S.R.L in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii de contabilitate si salarizare) ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea site-ului;
- in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Agoramax S.R.L prin intermediul site-ului;
- pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
- atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

    Drepturile de care beneficiati

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre detinatorul site-ului,
- dreptul de acces la datele dumneavoastra personale, respectiv dreptul de a obtine confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
- dreptul de rectificarea datelor dumneavoastra personale, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre detinatorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete.
- dreptul la stergerea datelor dumneavoastra personale, cand acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare, in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal, in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
- dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: cand persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor, cand prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor, cand operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre detintorul site-ului catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
- dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale. Va puteti exercita drepturile mentionate anterior: dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va puteti adresa in scris printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa sediului sau la adresa de email: office@agoramax.ro, cu o descriere detaliata si precisa a dreptului pe care doriti sa-l exercitati.